Anglické programy

Príjem anglických programov zo satelitu


 Euronews, CNN International Europe,Sky News,TBN Europe,CBS Drama,True Movies 2,Vintage TV,Horror Channel a ďalšie.
Asi 100 anglických nekódovaných programov zo satelitu Astra 2 28,2 stupňov.

Pre príjem týchto programov je potrebná  parabola 80 cm. 

Channel 4 London,BBC1,BBC 2 England,ITV 1 London HD,Channel 4HD a iné,
je možné u nás prijímať parabolou o priemere 200 cm,
lebo signál je šírený hlavne nad Britskými ostrovmi. 

 
 

Ak máte záujem o príjem anglických programov, kontaktujte nás tu: